Pije Lala sa oficirima

0

Pije Lala sa oficirima i pita jednog od njih koji se teško hvata za buđelar:

– Izvin’te moliću fino, šta ste vi po činu?

– Poručnik! – ponosno kaže oficir.

– E, kad ste već poručnik, red je da nešto i poručite.