Sosa pogadja iz cuga

0

Došla Sosa kući sva raščupana, puna sena. Pita je mati:

– Ju, crno dete, ta što si tako raščupana?

– Ta ništa mati, mi se malo igrali pogađanja.

– E, to u moje vreme nije bilo. Pa kako se to igra?

– Lako, mati. Vidite, mi devojke turimo glavu u seno, a momci otpozadi je*edu. Ja sam četvrtog, šestog i jedanaestog pogodila iz cuga.