Bolji život

0

Hvali se Amerikanac Bosancu kako njegova država stalno
napreduje, kako se kod njih sve bolje i bolje živi, pa kaže:
– Evo već sutra mi ćemo živjeti bolje nego danas.
A Bosanac mu odgovara:
– Nije to ništa, mi već danas živimo bolje nego što ćemo živjeti sutra!