Perice šta je bilo posle Dušanove smrti?

0

Pitala nastavnica istorije Pericu:

– Šta je bilo posle Dušanove smrti?

Perica odgovara:

– Sahrana, šta bi moglo da bude…