Poziv odozgo za Lalu i Sosu

1

Večeraju i razgovaraju ostareli Lala i Sosa.

– Još malo, pa će nas viknuti onaj, od gore – tiho reče Sosa.

A Lala će na to:

– Ja, kako sam nagluv, bojim se, ništa neću čuti.