Doktor i pacijent

5

Dolazi doktor do zabrinutog pacijenta. I upita pacijent:
– Doktore, šta mi je?
A doktor će:
– Ne znam, ne znam.
– A kad ćete znati?
– Sutra, posle obdukcije.