Puze covjek pustinjom i ugleda bunar i kaze: – VO…

8

Puže čovjek pustinjom i ugleda bunar i kaže:
– VODA. VODA?
Pa će da čuje glas iz bunara:
– GDJE? GDJE!