On te pepozno

1

U selu se najlepša devojka zvala Mara. Zato Sosa reče Lali:

– Da bismo imali srećan seks, dok to radiš, treba da misliš na Maru.

Kada su legli i kada je Lala počeo, odjednom, onemoćao.

– Koji ti je andrak Lalo? Što na Maru ne misliš? – pita Sosa.

– Šta vredi da mislim, kad te “on” prepozn’o.

shares