Novi lek

11

Doktor se obraća pacijentu:
– Gospodine, prepisaću vam novi lek koji je još u fazi ispitivanja. A vi mi obavezno javite ako se izlečite.
– A zašto?
– Jer i ja bolujem od iste bolesti!