Visina

24

U bolnici:
– Izvinite, koliko ste visoki?
– Tačno metar i sedamdeset i pet, doktore!
– Hvala. Samo, da znate, ja nisam doktor, već stolar.