Crnogorac zgrešio

0

Otišao Crnogorac u islamsko-fundamentalističku zemlju. Prilikom šetnje gradom uhvati za dupe neku zabrađenu ženu i spopade ga policija za očuvanje moralnih i verskih vrednosti. Dovedu ga pred kalifa i on kad je čuo šta je ovaj uradio reče:

– Dovedite Jusufa, njega Jusuf da kara do zore!

Crnogorac krenu kukati, te kako ću ženi i familiji na oči od sramote, ne želim više da živim – bolje me ubijte, … Kad u tom uvodi policija drugog tipa.

– Šta je taj uradio? – upita kalif.

– Krao nešto na pijaci – odgovoriše ovi.

– Dobro, Jusufe njemu odseci ruke – reče kalif.

Stavi Jusuf njih dvojicu pod mišku i taman da krene, kad dovode trećeg.

– Šta je sa ovim? – upita kalif.

– Psovao alaha i pravio sranje u džamiji.

– E, njemu odseci i ruke i noge! – naredi kalif.

Taman Jusuf stavi i njega pod mišku, kad dovedoše četvrtog.

– Šta je taj nesrećnik uradio? – pita opet kalif.

– Pobio i ljude i decu.

– Jusuf njemu da odreže i ruke i glavu! – naredi kalif.

Stavi njih Jusuf sve pod ruku i krenu, kad će Crnogorac:

– JUSUFE, JESI JADO ZAPAMTIO KOGA TREBA DA JE*EŠ?!