Ležeći policajci

0

Patroliraju dva pandura i pričaju. Veli prvi:
– Jesi li čuo šta ima novo?
Drugi:
– Šta?
– Odlučio komandir da stavi 4 ležeća policajca u zapadni deo grada.
– Ozbiljno? Jebo majku, ja sam prvi, on mene mrzi…