Probudila Sosa Lalu u pola noći

0

Usred noći probudi Sosa Lalu pa mu kaže:
– Lalo, Lalo bog te materin, strašno ružno sam
sanjala i prepala sam se. Znaš, kada sam bila
mala i kad sam se bojala mraka, ili kad mi je
bilo hladno, mama bi me uvek privila ka sebi,
zagrlila i poljubila.
A Lala će:
– Ta Soso bog te materin ti stvarno nisi normalna! ?
Ta di ću te sad, u pola noći, voziti kod mame?