Ciganka kod ginekologa

0

Došla ciganka kod ginekologa. On joj reče da ode iza paravana, da se skine, da legne na krevet i da digne noge. A ciganka kaže njemu:
– Pa dobro, doktore, ali valjda ćemo prvo malo da se ljubimo!