Meseci

0

– Da čujete samo kako je moja dvogodišnja ćerka naučila mesece. Hajde zlato, jan… jan… ?
-… uar!
– Feb… ?
-… ruar!
– Odlično… bravo! Hajde, sad ti sama!
– art, ril, aj, un, ul, gust, mbar, bar, mbar, mbar!

shares