pavam, pavam

5

Leze dvije bebe u porodilištu i pita jedna beba drugu:
– Šta radiš, pavaš li? Druga ce na to:
– ne pavam, jedem keks.
Prva: De i meni jedan
Druga: Pavam, pavam…