Trešnje

0

Dođe čovek u policijsku stanicu i počne na sav glas da govori kako su policajci glupi. Skupe se svi policajci oko njega, pa jedan od njih kaže da to nije tačno.
– E, jeste i ja ću vam to dokazati tako što ću vam postavljati pitanja, a vi ćete odgovarati – reče čovek.
Tako počne ispitivanje.
– Šta je to malo crveno na drvetu? – pita on.
Policajci se zbunjeno pogledaju, ali niko ne odgovara.
– Pa to vam je trešnja – nasmeje se posetilac.
– Daj nešto lakše! – uglas poviču policajci.
– U redu. Šta je to dva mala crvena na drvetu?
Panduri se opet zbunjeno pogledaju, ali i dalje niko ne zna odgovor.
– Pa to su vam dve trešnje!
– Daj nešto lakše! – opet poviču policajci.
– Evo nečeg sasvim laganog. Koje životinje vuču konjska kola?
Tišina. A onda neko iz grupe upita:
– Da nisu tri trešnje?