Dosli Sasa i Dejan Matic u kafanu Dejan kihne a …

0

Došli Saša i Dejan Matić u kafanu
Dejan kihne a Saša mu kaže:
– Otvori i meni jedan pepsi