Čekanje tramvaj

0

Na stanici Perica i Jovica zajedno čekaju tramvaj. Perica čeka jedinicu, a Jovica trojku. U međuvremenu se pojavi trinaestica, a Perica konstatuje:
– Strava! Možemo da idemo zajedno.