Bila dva mrava. Posto su bili gladni, odluce da uh…

0

Bila dva mrava. Pošto su bili gladni, odluče da uhvate slona i da ga pojedu. Jedan ode da naloži vatru, a drugi ode da ga uhvati. Dok je ovaj ložio, drugi se vrati bez plena. Ovaj ga odmah upita:

– Što ga nisi ulovio?
– Pobegao mi je – odgovori drugi.
– Lažeš, sam si ga pojeo!