Najstarija britanska šala?

0

Najstarija britanska šala?

“Što visi na razini čovjekovog bedra te teži za ulaženjem u rupu u koju je i ranije ulazilo? “

Odgovor – ključ.