Fata vraća, kad ko može

0

Šetaju hodnikom direktor firme i Fata njegova
seketarica. Kaže sekretarica “Fata”:
– Gazda možete li mi pozajmiti 200 eura?
– Naravno da mogu šećeru, lutkice moja…
– Ok gazda dogovoreno, vraćam vam čim
budete mogli, kiss, kiis, do viđenja…