Visoko

0

Skače Mujo iz aviona i daju mu padobran sa uputstvom da povuče ručicu za otvaranje padobrana tek na visini od 200 m. I skočio Mujo i paaaada… paaaada… dođe do visine od 200 m i kaže sam sebi:
– Zašto da već sada povučem ručicu? Još je visoko! – i nastavi da pada.
Dođe do visine od 100 m i opet kaže:
– Još neću da povučem, visoko je! – i nastavi da pada.
I tako stigne do 10 m i opet ne povuče ručicu, i konačno, na 3 m kaže:
– Ih, pa što sada da otvorim padobran, kao da nikada nisam skakao sa 3 m visine!