Pericina maketa škole

0

Rekao učitelj đacima da kod kuće naprave maketu škole i da je donesu sutra. Sutradan svi lepo doneli makete, samo Perica doneo jednu veliku dasku i na toj dasci jedna kravlja balega i oko nje ovčiji brabonjci. Učitelj se začudi:

Učitelj: Je li Perice, šta ti to predstavlja?

Perica: Pa vidite, ova balega, to predstavlja našu školu, a ovi brabonjci – to smo mi, đaci.

Učitelj: A gde sam tu ja – vaš učitelj?

Perica: E toliko govno nisam uspeo da pronađem.