Izgoreše mi jaja!

0

Izgubio se Lala u Sahari, u pustinji. Bez vode lutao puna dva dana. Konačno iznemogao i kleknuo na užareni pesak. Našli ga spacioci.

– Vo – o – ode! – zavapi Lala.

Kad se napio povika:

– Dajte Le-e-eba!

Spasioci ga nahraniše.

– Jaaa – aaa – aaja!   – bolno uzviknu Lala.

– Je l’ na oko? – pitaju ga.

– Ne! Polivajte! Izgoreše na ovom pesku!