Drina

0

Dođe učiteljica na čas i pita decu koliko je dugačka Drina. Javi se Marko i kaže:
– 100 km!
Javi se Stevan i kaže:
– 200 km!
Javi se i Perica i kaže:
– 7, 5 cm bez filtera.