Lala i Sosa kod Svetog Petra

0

Poginuli Lala i Sosa u saobraćajnoj nesreći. Na Nebu dolaze pred Svetog Petra. Sosa prva uđe.

– Koliko puta si prevarila muža?

– Dva puta.

Ovaj je ubode dva puta iglom i pusti. Zatim uđe Lala. Čekala Sosa muža dva sata, pa onda upita jednog anđela šta se unutra dešava.

– Šiju ga! – odgovori ovaj.