Bi ja rado!

0

Crnogorac dugo vremena nije mogao imati dece. Za sve to vreme krivio je svoju ženu.

Čuvši jednom da u Sloveniji postoji lekar koji to uspešno leči, uputi se on tamo sa ženom. Međutim, ispostavilo se da je krivica do njega!

Šta će jadan Crnogorac, mora da se vrati kući, a ne sme od silne bruke i sramote. Kad se vraćao kući vozom, u kupeu, zajedno sa njim i njegovom ženom, beše i jedan vojnik.

Tada Crnogorcu pade na pamet kako da reši problem! Pita on vojnika:

– Je li, jel bi ti mogao malo moju ženu…

– Bi, što ne bi! – odgovori vojnik.

Izađe Crnogorac iz kupea, pa se kasnije vrati.

– Jel bi ti mogao moju ženu još jedan put?

– Bi, što da ne!

Vrati se posle nekog vremena Crnogorac u kupe pa opet pita:

– Jel bi mog’o još jedanput?

– Bi ja rado, al’ nemam više kurtona!