Negde izmedju Pirota i Bele Palanke, Pirocanac u v…

0

Negde između Pirota i Bele Palanke, Piroćanac u vozu, raširio maramice sa čvarcima na krilu, a preko puta njega opasna riba.
– “Devojče, ne me se tiče, ali vidi ti se piče! “
– “Ne te se tiče moje piče! “
– “Ne me se tiče, al na miška mi utiče, čvarci mi razmiče.