Bili policajci u civilu u nekom selu i vidjeli sta…

0

Bili policajci u civilu u nekom selu i vidjeli stado ovaca, pa jedan kaže:
– Hajde da maznemo jedno jagnje pa da ga okrenemo na ražnju!
Taman su napunili džak, kad nailazi čobanin:
– Vi mora biti da ste policija?
– Ovaj, pa otkud ti to znaš?
– Pa od svih mojih jaganjaca vi baš šar-planinca uzeli.