Perica kupuje Vijagru

0

Ode Perica u apoteku i traži Vijagru. Apotekarka:
– A za koga je to, mali?
– Za mog dedu!
Apotekarka mu proda. Sutradan, eto opet Perice:
– Imate li nešto protiv Vijagre?
– A zašto? – pita apotekarka.
– Noćas umro deda!
– I u čemu je onda problem?
– Pa ne možemo zatvoriti sanduk!