Sida

0

Pitaju stariju ženu (od 90 godina) koja joj je poslednja želja. Ona odgovori:
– Da dobijem sidu.
– Zašto to?
– Pa čula sam da kad imaš sidu živiš još 10 godina!