Trn u jezik

0

Cigo kod doktora:
– Gospon doktor, imam trn u jezik.
– Okle trn bolan cigo?
– Ja lizo, gospon doktor.
– Šta si lizo?
– Znas šta se liže, gospon doktor.
– Dobro, dobro, ližem i ja i mnogi, ali niko nema trn u jeziku.
– E, gospon doktor vi ližete pravu, a ja nacrto na tarabu, pa lizo.