Nazvala Fata vatrogasce, pa kad se dezurni javio, …

0

Nazvala Fata vatrogasce, pa kad se dežurni javio, ona će:
– Dobar dan… vid’te, ja sam posad’la cvijeće…
Vatrogasac je prekine:
– Gospođo, dob’li ste vatrogasce…
Fata nastavi:
– Jašta, znam da sam dob’la vatrogasce… vid’te, ja posad’la to neko fino cvijeće što m’ je Habiba donijela lukov’ce iz inostranstva…
Vatrogasac ljutito prekine:
– Pa rek’o sam vam da ste dob’li vatrogasce, a ne cvjećaru!
Fata mirno završi:
– Ama znam, jarane, al’ vid’ vamo – komšiji gori kuća, pa kad budete gas’li, paz’te mi na cvijeće!