Zarađivanje

0

Razgovaraju Amer, Englez i Srbin o zarađivanju:
– Ja zaradim 2000 dolara. Potrošim 1500… A gde mi ode onih 500 dolara, poojma nemam… – kaže Amerikanac.
– Ja zaradim 1000 funti. Potrošim 500 funti… A gde mi ode onih 500 funti, poojma nemam… kaže Englez.
– Ma ja ti zaradim nekih 85 DM u dinarima, potrošim 350 DM u markama, a odakle mi marke i odakle mi onih 265 DM, poojma nemam… – kaže Srbin.