Dodje hitler zidovima danas igrate igru na srecu.B…

1

Dođe hitler židovima danas igrate igru na sreću. Bacate kockicu ko dobije od 1-5 ubijem ga.
Pita mali židov šta ako neko dobije 6?
Hitler odgovori:
– Baca ponovo!