Dizelaš i pandur

3

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu.
Dizelaš nema dozvolu. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
– Dobro, šta imate? – pita pandur.
– Imam retrovizor! – kaže dizelaš.
– Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
– Pa kolega, što ne kažete da ste u civilu?