U ordinaciji

0

U ordinaciju kod doktora ulaze mlada zgodna devojka i naborana starica.
– Skinite se – reče doktor devojci.
– Oprostite – reče starica – mi smo došli radi mene.
– A pa dobro. Onda isplazite jezik.