Pokretna i nepokretna imovina

0

Poštovani gospodine ministre,
Penzioner pita: “Supruga i ja imamo 1. 000 kn mirovine, a režije su nam 900 kn.
Molim Vas objasnite mi kako da stegnemo remen? “
Ministar odgovara: “Gospodine imate li vi pokretne ili nepokretne imovine? “
Penzioner odgovara: “Da svakako, pokretne zube i nepokretni ku*ac”