Ljudožderi i ciga

0

Zarobili ljudožderi cigu, pa ga strpali u lonac da ga skuvaju. Pored kazana poglavica postavio stražara da čuva ručak. Nakon izvesnog vremena prolazi poglavica pored kazana i vidi da stražar, malo, malo, pa udari kutlačom po poklopcu.
– Šta to radiš? – pita ga poglavica.
– Ma, ne znam šta da radim, ovaj unutra nam pojede sve makarone!