Radio čestitka

0

Došla mala devojčica u radio da pošalje radio čestitku baki:
– Dobaj dan. Ja sam došla da pozdjavim pjeko jadija baku!!!
Jedan od zaposlenih u radiju reče:
– Može, mala, ali to ti je 50 maraka!
– Oooooo… a ja sam mala, ja nemam 50 majaka.
– Dobro, onda moraš da mi popušiš kurac!
– Oooooo… ja sam maja, ja to ne znam…
– Nemaš problema, ja ću te naučiti! – reče radnik i odvede je u neku sobu i skide se. Reče joj:
– Priđi mala!
I ona priđe!
– Uzmi ga!
I ona ga uzme!
– Počni, mala!
A ona će sa kurcem u ruci prislonjenim blizu usta:
– Djaga bako, pozdjavljam te ovim putem…