Na suđenju

0

Na suđenju pita sudija:
– Dobro, Milojka, Vas je dotični Milisav dana toga i toga silovao u kukuruz?
Milojka:
– Da prostite, druž’ sudija, nije u kukuruz nego u onu stvar!
Sudija:
– Hm… hm… dobro, dobro, kako ste se vi ponašali, jeste se branili?
Milojka:
– Nisam, druž’ sudija, al’ sam mu rekla: “Jebi, jebi, Milisave al’ ćeš na sud da najebeš”!!!