Savjet za prvu bračnu noć

1

Oženio se mladi Crnogorac, pa ga očekuje prva bračna noć. Pred sam kraj veselja, đetić sedi sav snužden. Priđe mu otac i pita ga:
– Što je, sine, što te muči?
– Tata, ja ne znam što mi je činiti prve bračne noći! – bojažljivo će sin.
– Sine, sokole moj, pa to ti je prosto! Kad mlada ode u kupatilo, ti skini sve sa sebe – objašnjava otac.
– A što onda? – pita sin.
– Kad se mlada vrati, ti počni da je ljubiš – nastavlja otac.
– A poslije, što da činim poslije? – nestrpljivo će sin.
– E, onda, sokole moj, ja ću biti pod krevetom, pa ću ti na vrijeme reći što ćeš dalje činiti! – preseče otac.
Sve bude po dogovoru. Kad je đetić završio sa ljubljenjem, sagne se pod krevet i upita oca:
– A što sad da činim, tata?
– E, sad izvadi onu stvar kojom se svaki pravi Crnogorac diči! – posavetuje ga otac.
– Ajoooj, tata, pa meni mobilni ostade u kolima, jadan ja!