Brojanje

0

Dobio vojnik Radojko, kao najpametniji u jedinici, zadatak da svoju jedinicu sprovede do određenog mesta. Na polasku ga komandir još jednom opomenu:
– Pazi Radojko, vas je deset i toliko mora da vas bude kad tamo stignete.
Krenu oni, i posle nekog vremena, Radojko odluči da utvrdi brojčano stanje. Počne on da broji i izbroji devet vojnika. Ponovi još jednom brojanje, pa još jednom, onako pametan redovno zaboravljajući da i sebe prebroji – uvek devet. Poprilično zabrinut Radojko se zamisli i na kraju predloži:
– ‘Ajde se poseremo, pa ćemo prebrojati – koliko je govana toliko je i nas.
Tako i urade, posle čega Radojko naredi ostav, i počne da broji govna:
– Jedan, dva, tri……. deset.
Totalno zbunjen pogleda srpske vojnike i reče:
– E, da mi svi jebete Ljilju ako znam kako je ovo moguće, ali među ljude nas nema, a među govna nas ima.