Iznenađenje

0

Dok točkovi voza jednolično kloparaju, dva saputnika razgovaraju:
– Moja žena ne zna da ću se danas vratiti. Pošao sam dan ranije… Hoću da je iznenadim.
– S kim? – upita drugi.