Sandokan Jovanović, Sarajevska 3, stan 10

0

Uhapsili panduri Miku.
– Ime, prezime, adresa?
– Sandokan Jovanović, Sarajevska 3, stan 10.
Pošalju panduri jednog da provjeri.
Vraća se on i kaže:
– Ne živi tamo takav čovjek.
Ovi udri, udri, udri, ubiše Boga u Miki.
– Ime, prezime, adresa?
– Sandokan Jovanović, Sarajevska 3, stan 10.
Oni opet udri, udri, udri po njemu.
– Ime, prezime, adresa?
– Sandokan Jovanović, Sarajevska 3, stan 10.
Odluče panduri da opet pošalju jednog tamo da provjeri,
možda se ovaj prvi za*ebao. Vraća se taj pandur i kaže:
– Ne živi tamo takav čovjek.
Opet oni po Miki, udri, udri, udri, izlomiše ga skroz.
Ujutru puste Miku. Miko sav slomljen, jedva se dovuče do kuće, kad ga tamo dočeka komšija:
– Sandokane, sinoć te dva puta tražila policija, ja sam im reko da ne živiš ovdje, oće platiš pivo?