Bus za Zenicu

0

Došao Mujo u Sarajevo na autobusku stanicu i pita automat kada ima bus za Zenicu. Automat mu odgovori:
– Mujo, autobus za Zenicu ide u 12. 30 h.
Začudi se Mujo kako ga je ovaj prepoznao pa ode u WC i stavi periku, vrati se ponovo do automata i pita za bus za Zenicu. Automat mu odgovori:
– Mujo, autobus za Zenicu ide u 12. 30 h.
E sad se Mujo ponovo iznenadi što ga je ovaj prepoznao pa se u WC-u preruši od glave do pete i ponovo dođe do automata i pita kad ima bus za Zenicu. Automat mu odgovori:
– Samo se ti zajebavaj, autobus za Zenicu ti je otišao u 12. 30 h!