Zgodna studentkinja i profesor

0

Zgodna studentkinja nikako da položi ispit pa je profesor malo kritikuje. Ona, svesna svoje lepote i šarma, reče:
– Profesore, sve ću učiniti da položim ispit!
– Baš sve?
– Baš sve!
– Jesi li sigurna?
– Jesam, profesore, moram položiti ispit! Sve ću uraditi, samo kažite šta treba.
– Dobro, onda, reci mi šta radiš u petak uveče?
– Ništa, profesore!
– A kako bi bilo da malo učiš?