Predavanje

1

Panduri zaustavljaju starijeg gospodina u dva posle ponoći. Pregledaju mu dokumente i pitaju ga:
– Kuda žurite u dva posle ponoći?
Stariji gospodin odgovara:
– Idem na predavanje o posledicama preterane konzumacije alkohola i duvana, njihovom štetnom delovanju na ljudsko telo i psihu, o negativnom učinku na socijalni, društveni, radni i porodični život sa posebnim osvrtom na opasnosti kasnog dolaska kući!
– Stvarno?! Ma ko drži takvo predavanje u ovo doba?
– Moja žena!