Produktivnost

0

Obilazi Tito jednu fabriku i pita radnika koliko čeličnih vijaka proizvede na dan.
– Pet, druže Tito – odgovori radnik.
– Samo pet?! Pa ja bi ih napravio bar trideset.
– Bi vi, druže Tito. Vi ste bravar, a ja sam diplomirani ekonomista.